Diensverleningsdocumenten (DVD’s)

Het dienstverleningsdocument helpt je om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken. Op de website van de financiële dienstverlener kan je het dienstverleningsdocument vinden, zodat je via internet verschillende dienstverleningsdocumenten op kunt zoeken en vergelijken.

Het dienstverleningsdocument is ook een handig hulmiddel om de juiste vragen te stellen aan de financiële dienstverlener. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doet hij bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doet hij niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Vijf stappen van dienstverlening

Ieder dienstverleningsdocument gaat uit van vijf stappen van financiële dienstverlening. Deze stappen geven op hoofdlijnen het proces weer dat je met een financiële dienstverlener kan doorlopen. Je ziet vervolgens welke werkzaamheden de dienstverlener per stap voor je verricht. Bij de eerste stap verdiept hij zich in jouw financiële situatie en bij de laatste stap komen de werkzaamheden aan de orde die hij al dan niet kan uitvoeren ná het afsluiten van het product.

U vindt bij MJD advies een dienstverleningsdocument voor:

De hypotheekvraag (pdf)